HUURRECHT

'Home is where the heart is'. Een fijn 'thuis' is één van de basisbehoeften van een mens. Echter kunnen zich in een huurrelatie allerhande problemen voordoen. Zo kan het zo zijn dat uw verhuurder u 'er uit wil hebben' wegens bijvoorbeeld een huurachterstand of -beweerdelijke- overlast. Ook kan het zo zijn dat u zelf overlast of gebreken in en om het gehuurde ervaart, maar dat uw verhuurder daar niets aan wenst te doen. Mw. mr. F.E.R.M. Verhagen behandelt veel huurzaken, zodat zij u met allerhande kwesties op dit vlak kan bijstaan. Neemt u contact met mw. mr. F.E.R.M. Verhagen op om de mogelijkheden van rechtsbijstand te bespreken.