ALGEMEEN VERBINTENISSENRECHT

Hebt u bijvoorbeeld nog geld tegoed van iemand, maar weigert deze te betalen? Ook in dat soort gevallen kan Advocatenkantoor Verhagen u van dienst zijn. Daarbij is ons uitgangspunt dat -daar waar mogelijk- altijd wordt gepoogd de zaak in der minne te regelen. Blijkt dat niet mogelijk, dan kunnen wij namens u een procedure aanhangig maken.