Mr F.E.R.M. Verhagen

Fleur1

Mevrouw mr F.E.R.M. Verhagen is advocaat sinds augustus 2008. Na een brede opleiding, waarbij zij kennis opdeed op vele rechtsterreinen, heeft zij zich de laatste jaren met name gespecialiseerd in zaken op het gebied van het Sociale Zekerheidsrecht en Sociale Voorzieningen. Dit betreffen veelal zaken tegen het UWV op het gebied van arbeidsongeschiktheid en/of ziekte, en zaken tegen gemeenten omtrent bijstandsuitkeringen of andere voorzieningen.

Daarnaast houdt mw mr Verhagen zich veelvuldig bezig met allerhande huurgeschillen.